Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.

Dear customers, we are offering again as usual
CLICK + COLLECT on

(Online order + collection from the shop)

Mon - Fri 12 p.m. - 3 p.m.

You will receive an email when the goods are ready for collection

The ban on entering the shop applies from November 22nd. - 13.12.2021v elegantnej obálke (z celkovej hodnoty 30 EUR)
20,00 € *
z polystyrénu, BJ = 18 (2 x 9), 16 adults, 2 children
10,80 € *
hutná pena, pevná v tlaku, spracovanie: nôž alebo rezačka na tvrdú penu Styrocut
7,50 € *