Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.
Pracovná teplota len 110 ° C zaručuje vyššiu bezpečnosť a všestrannosť lepenia taveniny
35,10 € *
Použiteľný len pre UHU ADHESIVE CREATIVE / CREATIVE XL NÍZKÝ MELT 110 ° C!
9,00 € *