Použitie gumových platní:

Pri stavbe modelov krajiny sa modelárske gumové platne (mäkká penová guma, ľahčená penová guma) používajú na stvárnenie vrstiev terénu, ale aj na stvárnenie povrchov nepravidelných tvarov a na výrobu plôch želanej formy.

Predovšetkým mäkká penová guma je ako modelovací materiál všestranne použiteľná a patrí k najobľúbenejsím materiálom už v detskej škôlke.

 

Formáty

Oblasť použitia - typ modelu

Platne

model krajiny, urbanistický model, model budovy, interiérový model,

 

konštrukčný model, detailný model

 

Materiálové vlastnosti a rozmery gumových platní:

 

Priehľadnosť

Povrch

Materiálová štruktúra

Rozmery (mm)

Produkt

Skratka

Farba (nepriehľadná)

 

 

h x š x d

 

 

biela, sivá, čierna

matný

jemne porózna

2,0 x 200 x 300 / 400

mäkká penová guma

 

(EVA)

farebná

matný

Jemne porózna

2,0 x 300 x 400

čierna

matný

jemne porózna, zatvorené dutinky,

pružná

3,0 / 5,0 x 250 x 500

ľahčená penová guma

(bez obsahu síry!)

(EPDM)

3,0 / 5,0 x 500 x 100

3,0 / 5,0 x 1000 x 1000

3,0 / 5,0 x 1000 x 2000

čierna

hladký

ohybná, rázovo húževnatá

2,0 x 240 x 500

tesniaca doska z plnej gumy

 

(NR-SBR)

 

čierna

pozdĺžne drážky

ohybná, rázovo húževnatá

3,0 x 240 x 240

gumená

podložka s jemnými drážkami

3,0 x 240 x 400

 

Spracovanie gumených platní:

Gumený sortiment sa najlepšie reže pomocou noža alebo nožníc.

Lepenie sa najlepšie vydarí pri použití kontaktného lepidla Pattex Kontaktkleber pre lepenie plôch a pri použití cyanacrylátového sekundového lepidla pre bodové spoje.

 

Tip 1: Pri rovinatých viacvrstvových konštrukciách (modelovanie krajiny) je vhodná aj obojstranná lepiaca páska, ktorá sa prilepí na zadnú stranu platne (z mäkkej alebo ľahčenej penovej gumy) ešte pred rezaním vrstiev.

 

Tip 2: Ľahčená penová guma bez obsahu síry sa môže kombinovať s kovmi bez obavy z ich nežiadúceho sfarbenia.

 

 

Technické označenia a skratky:

etylvinylacetát (EVA), napr.: EVA-pena, známejší ako mäkká penová guma;

etylén-propylén-dienový kaučuk (EPDM), v modelárstve známy ako ľahčená penová guma;

prírodný kaučuk-styrol-butadienový kaučuk (NR-SBR), je syntetický kaučuk, hovorovo guma alebo plná guma;

h x š x d = hrúbka x šírka x dĺžka materiálu;