Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.
0,1 x 100 x 175, š = 1,5, v = 0,5
3,30 € *
0,1 x 100 x 170, š = 2,5, v = 1,0
3,30 € *
0,1 x 175 x 235, š = 1,5, v = 0,5
3,90 € *
0,1 x 150 x 235, š = 1,5, v = 0,5
4,80 € *
0,1 x 150 x 230, š = 2,5, v = 1,0
4,80 € *