Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.

Medený mikrovlnitý plech jemný

Kód tovaru: 0140702505

0,1 x 150 x 235, š = 1,5, v = 0,5

net amount: 4,00 €