Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.

Colour Pigments brick-red

Kód tovaru: 2007151107

100 ml

net amount: 7,08 €
Pripravené na odoslanie

For the colouring of water-based, solvent-based and oil-based inks and lacquers, adhesives, plasters, concretes, casting materials and fillers.

Addition 1 - 4 %.