Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.
Produkt 1 of 12

Quickly rapid glue

Kód tovaru: 2000077837

Solvent-free glue for paper, cardboards, wood, textiles and styro, 100 g.

net amount: 3,25 €
Pripravené na odoslanie

Suitable to bond styro with absorbent materials (cardboards, wood), not suitable to bond styro with styro.