Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.

Creastone concrete casting compound 1 kg, grey

Kód tovaru: 2000056071

For art objects, furniture in the interior and exterior

net amount: 5,75 €
Pripravené na odoslanie

Innovative, non-toxic, versatile concrete casting compound.

Mix concrete and water in a weight ratio of 10:1. After a rest period of 15 - 20 minutes, pour into the mold. Can be shaped out after about 24 hours, depending on the size.


Caution: irritates respiratory system and skin, must not come into the hands of children!