Archidelis ponúka mäkkú penu vo formáte dosiek pod označeniami PU podložky svetlé a PU podložky tmavé:

 

Formáty

Oblasť použitia - typ modelu

Dosky

model krajiny, urbanistický model, model budovy, interiérový model,

 

konštrukčný model, detailný model

 

Použitie PU podložiek v modelárstve:

Stvárnenie lúk, krovinatého porastu, rastlinstva

Porózne dosky (veľkosť pórov cca. 2- 5 mm) sú vhodné aj na stvárnenie fasád so sieťovanou štruktúrou alebo bionických telesných štruktúr.

 

V priemysle a remesle :

Vďaka svojej otvorenej pórovitej štruktúre a priepustnosti vzduchu sa táto mäkká pena používa vo filtračných zariadeniach (filtračná mäkká pena), vďaka svojej vysokej pružnosti tiež ako čalúnnícka pena vo výrobe nábytku a obalov.

 

Materiálové vlastnosti a výroba mäkkej peny:

 

Materiálová vlastnosť

Označenie

Priehľadnosť a farba

nepriehľadný , biely, mliečnožltý, čierny

Povrchové vlastnosti

hladký, lesklý

Štruktúra a pevnosť materiálu

porózny, jemné až hrubé póry , ohýbateľný a pružný

 

Polyuretánová mäkká pena sa radí do materiálovej skupiny duroplastov. Ide o penu s presne stanovenou veľkosťou dutiniek, teda s definovaným počtom dutiniek na jednotku dĺžky. Tento sa udáva v jednotkách ppi (pores per inch, počet dutiniek na 1 palec). Mäkká pena na báze polyesterov vzniká miešaním polyesterových polyolov, izokyanátov a napeňovacej prísady (predovšetkým vody). Táto pena plynulo tečie na linke a po ochladení sa retikuluje*, čím sa dosiahne takmer 100 %-ná otvorenosť dutiniek.

Dodávané vo forme: blokov a dosiek, odliatych tvaroviek

Svetlé PU podložky tmavnú vplyvom UV žiarenia a sfarbia sa do hnedožlta.

 

Rozmery dosiek z mäkkej peny:

 

Farba

Štruktúra materiálu

Rozmer (mm)

Produkt

Skr.

(nepriehľandná)

 

h

š x d

 

 

svetlá

hrubá

5 / 10 / 15 / 20 / 30

x 200 x 400

mäkká pena

(PUR)

čierna

jemne porózna

3 / 5

x 200 x 400

stredne porózna

3 / 5 / 10 / 20

x 200 x 400

hrubá

5 / 10 / 20 / 50

x 200 x 400

 

Spracovanie dosiek z mäkkej peny:

Rezanie nožnicami alebo nožom.

 

Tip: čepeľ noža pred každým rezom naolejovať olejom na šijacie stroje (technickým bielym olejom).

Dosky z mäkkej peny s väčšou hrúbkou je možné veľmi dobre krájať s elektrickými nožmi pre domácnosť.

 

Lepenie PU podložiek:

Sprejovým lepidlom (3M Displaymount, Aerodecor), disperzným lepidlom (lepidlo na drevo UHU Holzleim), sekundovým lepidlon (Loctite Superkleber Gel)

 

Technické označenia a skratky:

*retikulácia: technický proces (napríklad: explózia vodnej pary alebo výbušného plynu) používaný na odstránenie tenkých stien dutiniek a vytvorenie peny s úplne otvorenými dutinkami.

(Prameň: Wikipedia, materialarchiv.ch)

Polyuretán (PUR)

h x š x d = hrúbka x šírka x dĺžka materiálu;