ARCHIDELIS ponúka modelárske plasty v mnohých formátoch:

Vďaka rôznorodosti tvarov a špeciálnym materiálovým vlastnostiam je plast výborným materiálom na stavbu modelov. Materiál sa dodáva vo všetkých formátoch a nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach modelárstva:

 

Prehľadová tabuľka použitia plastov na stavbu modelov

Formáty

Oblasť použitia - typ modelu

Dosky (h > 0,3 mm)

model krajiny, urbanistický model, model budovy, interiérový model,

 

konštrukčný model, detailný model

Fólie (h ≤ 0,3 mm)

model krajiny, model budovy, interiérový model, detailný model

Bloky

urbanistický model, model budovy

Tyče

model budovy, interiérový model, konštrukčný model, detailný model

Profily

model budovy, interiérový model, konštrukčný model, detailný model

Rúrky

model budovy, interiérový model, konštrukčný model, detailný model

Šnúry

konštrukčný model, detailný model, dizajnový model

Hadice

konštrukčný model, detailný model, dizajnový model

 

Materiálové vlastnosti plastu na stavbu modelov:

Pre jednoduchšie vyhľadávanie plastov z našej ponuky rozlišujeme plasty podľa ich najnápadnejších materiálových vlastností, ako sú priehľadnosť, farba a povrchové vlastnosti. Pre spracovanie a opracovanie plastov má rozhodujúci význam štruktúra materiálu a pevnosť:

 

Prehľadová tabuľka materiálových vlastností plastov a ich označenie

Vlastnosť materiálu

Označenie

Priehľadnosť a farba

priehľadný (priezračný, číry), bezfarebný až farebný

 

priesvitný (prepúšťajúci svetlo, zakalený), bezfarebný, mliečny až farebný

 

nepriehľadný (nepriesvitný, neprepúšťajúci svetlo, nepriezračný), biely až farebný

Povrchové vlastnosti

hladký, drsný

 

lesklý, hodvábne matný, matný

 

zrkadliaci

 

s potlačou (čiary, mriežka, bodky)

 

štruktúrovaný (vlna, dutinky, diera, ryha, drážka, raster)

Štruktúra materiálu a pevnosť

jemné póry, stredné póry, veľké póry (hustota pri tvrdej pene)

neohybný, ohybný (elasticita pri mäkkej pene, gume, latexe)

tvrdý, mäkký

 

Technické označenia a skratky pre kategóriu „Modelársky plast“:

h = hrúbka materiálu;

>, ≥ = väčší, väčší alebo rovný,

<, ≤ = menší, menší alebo rovný