modelovacia hmota podobná ílu, na vzduchu vytvrdne
5,80 € *
modelovacia hmota podobná ílu, na vzduchu vytvrdne
8,70 € *
modelovacia múčka, schnúca na vzduchu
4,30 € *
modelling clay extra light, bright white, air-drying odr microwave hardening, 250 g
9,70 € *