Tento online obchod používa cookies k niektorým užitočným funkciám. Napríklad informácie o aktuálnych alebo jazykových nastaveniach uložených na Vašom počítači. Bez použitia cookies sú možnosti internetového obchodu obmedzené.
Produkt 1 of 6

Mosadzný mikrovlnitý plech jemný

Kód tovaru: 0140701105

0,1 x 100 x 175, š = 1,5, v = 0,5

net amount: 2,75 €